współjednoczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprawy płci w człowieku są zasadniczo odmienne od tych spraw u zwierząt, ponieważ różną pełnią rolę. Nie są zjawiskiem czyste biologicznym, lecz czymś o wiele większym. Z natury przynależą również do procesu łączenia się dwóch istot ludzkich w jedno; to zaś ma służyć z kolei współjednoczeniu się tych dwojga z Bogiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.