współkadet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ków nie chciał ich do boju prowadzić, poddali się pod komendę współkadeta, śmiałego wówczas Józefa Sowińskiego [...] Pod tego dowództwem rozbroili wartę rosyjską na górach denassowskich, oficera i żołnierzy na odwach swój do koszar przyprowadzili wraz z jedną armatą, którą ta warta była opatrzona, po czym złączyli się z pułkownikiem Haumanem i pod jego dowództwem cały ten dzień walczyli”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szenic, Stanisław 1964. Mars i Syrena, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.