współniewolnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) piramida hetery Rodopis — w opowiadaniu tym jest szereg nieścisłości; nie chodzi o fałszywe przypisywanie budowy piramidy heterze Rodopis, lecz o pomieszanie imion: piramidę przypisywano królowej Nikotris o przydomku Rodopis „Różana” (gr. rhodos — róża). Brat Safony istotnie w Naukratis poznał heterę imieniem Doriche, która go dużo kosztowała niewolnica Jadmon a... współniewolnica Ezopa — twórca bajki greckiej, Ezop (Aisopos), w w. VI p.n.e. z Frygii dostał się podobno jako niewolnik do domu Jadmona na Samos. Postać Ezopa jest jednak otoczona legendami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Winniczuk, Lidia (wyb. i oprac.) 1973. Kobiety świata antycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.