współocena

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast lex fori zostaje w tym układzie ograniczone do właściwych rozmiarów. Nie stanowi, jak podkreślałem, elementu współoceny z prawem obcym. Z drugiej strony, jego zastosowania nie musimy (poza ingerencją klauzuli) opierać na wyjątkowym przepisie, jak w ustawie z 1926 roku. Prawo polskie bowiem na podstawie cytowanego art. 18 wchodzi tertio loco jako normalny łącznik...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sośniak, Mieczysław, Walaszek, Bronisław, Wierzbowski, Eustachy 1969. Międzynarodowe prawo rodzinne, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.