współodkupicielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lecz zbawienie wkłada nam zarazem na ramiona zobowiązanie... Oznacza to, że doczesna funkcja chrześcijanina nabiera głębszego znaczenia: jest współodkupicielska... Wprowadzając ład w doczesność wiedzie się ją ku współbrzmieniu z królestwem Bożym. Odkupić trzeba wartości natury i kultury: nie takim odkupieniem, które odkłada się na koniec czasów, ale takim, które wchodzi w sam miąższ dziejów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Woźniakowski, Jacek 1965. Laik w Rzymie i w Bombaju, Kraków : Znak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.