współorzecznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wie chłopskiej 334 i nn. — tendencje rozwojowo 849—851 — wypowiedzeń składowych 328 — wrzględne 312 — zaimkowe (archaiezne) 349— 350 współczesna polszczyzna (składniki) 711 współorzecznik 178 wśródskładnikowy znak stosunku (przyimek) 109 wychowanie językowe w szkole 791 wykresy zdania — rola w nauczaniu składni 834 wykrzyknienie — funkcje stylistyczne V 489 wykrzykniki 114 wykrzyknikowe wyrazy 131—132 — niewłaściwe 115 — właściwo 114 •wymawianiowa odrębność wypo wiedzenia 51 wypowiednik 137 wypowiedzenie 43 — a wyraz 50 — definicja 49—50 — fragmentaryczne 147 — jako jednostka syntaktyczna 540 •—" jako przedmiot składni 124, 136 •— korelujące 200 (ze wrzględu na rodzaj użytego zaimka) — luźnie połączone 484 — mieszane 54 — naśladownicze 49 — podrzędne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1982. Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.