współreagować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powstające w wyniku dysocjacji jony Al3+ mogą współreagować z substancjami obecnymi w wodzie. Część z nich jest pochłaniana (adsorbowana) przez cząstki koloidalne i zawiesiny, druga część ulega hydrolizie, w wyniku której powstaje praktycznie nierozpuszczalny wodorotlenek glinu: Al3+ + 3HzO ii* Al(OH)3 + 3H *■ Powstające w czasie hydrolizy jony wodoru reagują najczęściej z kwaśnymi węglanami wapnia i magnezu, wydzielając C02. Su...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.