współregulator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z przytoczonych powodów rozwój prenatalny człowieka jest szczególnym działem w ekologii człowieka. O ile jednak embriologia i fetologia człowieka są naukami o bogatym zestawie poznanych faktów w zakresie anatomicznych, fizjologicznych i biochemicznych przemian zachodzących u płodu (por. np. Widdowson 1968), o tyle dział dotyczący roli łożyska zarówno jako bariery, jak i elementu aktywnego metabolicznie (Grumbach i in. 1968) oraz współregulatora różnych stanów konstytucjonalnych (genetycznych i paragenetycznych) jest znacznie mniej poznany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolański, Napoleon (red.) 1972. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.