współrozciągłość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 44 	Każdy element wszechświata (por. przyp. 4) jest (pod względem fizycznym i metafizycznym) centrum elementarnym w stosunku do całości czasu i przestrzeni. W Chrystusie natomiast ta współrozciągłość istnienia stała się współrozciągłością władania. Część trzecia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teilhard de Chardin, Pierre 1987. Pisma. 3. Moja wizja świata i inne pisma, przeł. M. Tazbir, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.