współukłady

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rów, tylko mutacje. Organizm człowieka, jak każdy wielokomórkowy ustrój (który, dodajmy tu dla porządku, nie może w całości przemieniać się w nowotwór) dla swojego istnienia i możliwości wykonywania pracy zewnętrznej składa się z wielu współistniejących i współdziałających układów wewnętrznych: układu krążenia, oddechowego, moczowo-płciowego, kostnego, nerwowego, hormonalnego, immunologicznego czy pokarmowego. Żaden z nich nie może istnieć samodzielnie. Każdy z nich wykonuje pracę zewnętrzną na korzyść pozostałych współukładów, dzięki czemu mogą same się utrzymywać i ewentualnie rozwijać swój własny stan wewnętrzny. Równowaga dynamiczna pomiędzy tymi wszystkimi układami zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ustroju jako całości i — jak już wiemy — znana jest jako stan równowagi fizjologicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klimek, Rudolf, Palowski, Franciszek 1988. Przyszłość i medycyna czyli rozmowy o życiu, Warszawa ; Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.