współzarządzać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nich lat. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego że kraj jest o tyle mniej narażony na wywrotową akcję komunistyczną, o ile mocniej łączy w sobie trzy warunki: wysoki poziom kultury, czyli świadomego rozwoju duchowego; wysoki poziom życia przeciętnego obywatela, ze złagodzeniem różnic między klasami, jako naturalną konsekwencją; normalną świadomość obywatelską, czyli spełnianie obowiązków w imieniu większości jednostek, traktowanych jako jednostki współzarządzające sprawami publicznymi, o ile tylko w praktyce łączą je wspólne zadania. Do tych trzech warunków trzeba dodać, jako ich moralną konsekwencję, powszechne umiłowanie wolności oraz wysoki poziom religijny społeczeństwa i jego uczciwość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.