współzatrudnić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Okazuje się, że w zamiarze wzmożenia ochrony mienia społecznego wprowadzono instytucję prawną, która obciąża pracowników — członków personelu sprzedającego następstwami wadliwości funkcjonowania zakładu pracy (ryzyko techniczno-organizacyjne) oraz nie zawinionej nieudolności albo błędu (ryzyko osobowe), a nawet nie wykrytej winy umyślnej osoby współodpowiedzialnej lub tylko współzatrudnionej. Tak więc objęcie pracownika — sprzedawcy zobowiązaniem łącznym nie tylko nie polepszyło jego sytuacji w zakresie odpowiedzialności, ale nawet ją pogorszyło w stosunku do położenia indywidualnego sprzedawcy w sklepie wieloosobowym przed 1959 r. (nie dotyczy to kierownika sklepu i jego zastępcy). Odpowiadał on tylko za szkodę zawinioną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dzikiewicz, Lech 1971. Odpowiedzialność majątkowa personelu sprzedającego. Zobowiązanie łączne pracownika handlu, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.