współzawodniczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) K o n t e s t «współubieganie się, współzawodniczenie, walka o coś, konkurs»: „Rezultat pierwszego kontestu między tymi dwoma Ligami“. Kr. 66. „Aby stypendium zyskać na dalsze nauki, należy wziąść udział w 'konteście stypendialnym“. K. P. W powszechnym użyciu. Wyraz ten, dziś...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1938. Język polski w Stanach Zjednoczonych AP, Warszawa : Nakł. TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.