wstanąć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szczepać (‘szczepić’); wstanąć (‘wstać’); wymiatać (‘wymiotować’); żaglować (‘żeglować’); b) 	dobór niewłaściwego prefiksu pociągający za sobą zmianę lub modyfikację znaczenia: wyręczyć (‘wręczyć’); pobywać (‘przebywać’); zrezerwować (‘zarezerwować’) (por. deformacje semantyczno-leksykalne)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubisz, Stanisław (red.) 1998. Słowa w różnych kontekstach, Warszawa : Elipsa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.