wszechocean

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dlatego też w praktyce za p. m. (oceanu) przyjmuje się zwykle poziom wody w wybranym punkcie wyznaczony na podstawie wieloletnich pomiarów (za pomocą wodowskazów lub mareografów). Wysokość średniego wieloletniego poziomu nie jest jednakowa we wszystkich częściach wszechoceanu. Różnice w pobliżu kontynentów nie przekraczają 2 m i nie mają większego znaczenia z punktu widzenia oceanologii. Mogą one natomiast wpływać na dokładność pomiarów prowadzonych na lądzie (np. przy precyzyjnej niwelacji)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.