wszechukraiński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) maju 1921 r. Kijowska Rada Cerkiewna zwołała zjazd, który obrał Wszechukraińską Radę Cerkiewną i polecił jej zwołać w najbliższym czasie „Wszechukraiński Sobór Cerkiewny“, dla proklamowania Ukraińskiej Autokiefalnej Cerkwi Prawosławnej, (UPAC) ; prezesem Rady obrany był Moroz, a członkami: Czecliiwskl, Łypkiw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.