wszechzwiązek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stowską interpretację dziejów społeczeństwa i kultury. Podstawowa teza dialektyki o wszechzwiązku rzeczy, ich współzależności i wzajemnym oddziaływaniu nie pozwala bowiem zapominać, że przyczynowość stanowi tylko jedną — choć niewątpliwie bardzo ważną — stronę wszechzwiązku rzeczy panującego w przyrodzie. Tym samym staje się oczywiste i to, że w ramach dialektycznie pojmowanej rzeczywistości nie ma i nie może być miejsca ani na bezwzględną przeciwstawność, ani na jednostronną zależność przyczyny i skutku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schaff, Adam 1950. Wstęp do teorii marksizmu. Zarys materializmu dialektycznego i historycznego, wyd. 5 popraw. i uzup., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.