wwiercanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niemniej jednak godne uwagi są zastrzeżenia, jakie ankietowani wypowiadali co do nauczania programowanego. Szczególnie często powtarzał się zarzut zbyt łatwego nabywania wiedzy, zmniejszającego satysfakcję z pokonywania trudności (jeden z zapytywanych określił to jako podawanie wiadomości ,,na srebrnym talerzu“, inny zaś jako „wwiercanie“ wiadomości). Tego rodzaju objawy są niewątpliwie związane ze stopniem trudności samego tematu. Tak na przykład, w pewnej grupie korzystających z nauczania programowanego w zakresie fizyki jądrowej nikt nie narzekał na zbytnie ułatwienie, chociaż tekst programowany składał się z wielu małych klatek z licznymi powtórzeniami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.