wyługowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1) odbudowa piętrowa gniazdami: 2) odbudowa przez wyługowanie (solanki); -werkspinnerei, /. przędzalnia piętrowa; -winde, /. dźwigarka. podnośnica, dżwigownica górnobierna; -zähne, m. = M-Zähne; -zirkel, m. cyrkiel o kolankach nieruchomych; -zwinge, /. skówka (u laski)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stadtmüller, Karol, Stadtmüller, Karol 1913. Niemiecko-polski słownik techniczny [...], Kraków : Nakł. L. Stadtmüller Lwów
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.