wyślizgać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedewszystkiem wyrazy, jak monety w obiegu, tracą z czasem swoją wyrazistość, stają się — jak mówi Żeromski — „wyślizgane“ — a wtedy albo się im nadaje nową jaką postać (przekuwa się je), albo powoli zaniedbuje, aż zupełnie znikną, zastąpione przez wyrazy bliskoznaczne. Przykład to objaśni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zawiliński, Roman 1919. Nasz język ojczysty w przeszłości i teraźniejszości, Kraków : Księgarnia G. Gebethnera i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.