wyabstrahowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) spojrzeć na ludzkość oczyma kosmopolity. „ Expos itor jest obywatelem swego kraju, Cenzor obywatelem całego świata“33. Etyka naukowa u Benthama operuje zatem, jak powiedziałby dziś Veroors, „człowiekiem konceptem, będącym wynikiem wyabstrahowania pewnej postawy wspólnej wszystkim ludziom“ („Oczy i światło“). Stąd nieporozumieniem wydają mi się zarzuty wysuwane w stosunku do Benthama z powodu niedostrzegania rzekomo przez niego źródeł przyjemności w takich sferach działania ludzkości, jak w pracy intelektualnej, sztuce itp. 34...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.