wybaczalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) OKRES PRZED AUGUSTYNEM. KOŚCIELNA REGUŁA ŻYCIOWA 167 najmniej lżejszych, które, jako błędy wybaczalne (peccała oenialia), za przykładem stoickim wyraźnie są odróżniane od grzechów śmiertelnych. W tym wszystkim zawiera się ocena czynu jako czynu, ustopniowanie wartości według miary postępowania, zarazem zadanie starannego rozważenia stosunku winy do zasługi. Po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.