wybieranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) będzie uchodzić. Pewnego razu już za powrotem kupca, kiedy jestem na obserwacyi, postrzegam, jak tam na łeb na szyje z gór spędzają bydło do miasta, a wszędzie wielka trwoga i zamieszanie. Pytam zeszedłszy na dół o przyczynę, i dowiaduję się, iż to bej Achmet z By skry, od którego uciekłem, przybył dla wybierania podatku. Z razu myślałem ratować się ucieczką, ale miasto już było wojskiem otoczone. Gospodarz mój dotąd nic o mojej ucieczce nie wiedział, wreszcie myślałem, iż sprzyja swemu bejowi, i bałem się zdrady. Gdy jestem w takiej trwodze, miesz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.