wybroczynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Następne spostrzeżenie poczynił Shwartzmann. Do wstrzyknięcia uczulającego użył on skóry, na której wyniki dają się łatwiej odczytać. Jeżeli królikowi wstrzykniemy do skóry zawiesinę bakterii, wywołamy nieznaczny obrzęk i zaczerwienienie. Jeżeli po 24 godzinach wstrzyknie się temuż królikowi przesącz niektórych bakterii dożylnie, to w miejscu poprzedniego doskórnego wstrzyknięcia występuje w przeciągu kilku minut do kilku godzin odczyn wybroczynowy, prowadzący do martwicy. Będziemy używali terminów: wstrzyknięcie przygotowawcze, by odróżnić je od wstrzyknięcia uczulającego w przypadku anafilaksji, i terminu wstrzyknięcia w yw o ł u j ą c e g o. Ów stan odczynowości występuje 4—20 godzin po 345...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.