wycechowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powyższą sumę iloczynów można wyznaczyć również graficznie, posługując się w tym celu cyrklem i nomogramem (rys. 5.12), który , ma oś Z wycechowaną w skali 1 : 10 000. Dla przekrojów wykonywanych w skali innej niż 1:10 000 posługiwanie się tym nomogramem jest możliwe, przy stosowaniu cyrkla redukcyjnego zamiast cyrkla normalnego lub przy zmianie wycechowania skali Z...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wiśniewski, Sewer 1971. Zasady projektowania kopalń. Cz. 8, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.