wyczerpalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) suma zakresów 11 pojęć podrzędnych odpowiadała zakresowi pojęcia nadrzędnego i aby żadnej części tego zakresu nie uwzględniło się dwukrotnie. Poprawny podział logiczny powinien zatem spełniać dwa wa- ' runki: być wyczerpalny (tzn. suma zakresów członów podziału powinna być identyczna w stosunku do zakresu pojęcia dzielonego) i rozłączny (tzn. człony podziału powinny wykluczać się nawzajem)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mielczarek, Alfred 1976. Z zagadnień słownictwa wojskowego. Rozważania terminologiczne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.