wyczuwalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprawa przyjęcia ofiary ks. Piotra czyli (co na jedno wychodzi) sprawa zesłania łaski na Konrada, umożliwienia mu odnowy, idzie przed tron boski. Rozstrzyga się zaś w typowo misteryjno-chrześcijańskiej formie: „procesu o duszę Konradową“. Sędzią w tym procesie jest niewidzialny, przepotężny Bóg. Nie słyszy się go tutaj, ale moc jego zawisła wyczuwalnie nad całym przewodem. Rolę prokuratora i obrońcy objęli dwaj Archaniołowie, a chóry anielskie odgrywają jakby rolę audytorium, współczującego z sądzonym. Wyrok Boga zapada gdzieś między dwoma ostatnimi chórami (ww. 246—...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.