wydawać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i chwiejna gra wyobrażeń, to miłość i nienawiść, w każdym razie nieustanny sąd; czyn. „Ja“ jest nieustannem dążeniem do wolności bezwzględnej. Każdy czyn nasz i każde nasze uczucie czynne, każdy nasz sąd ma w sobie tę niezmierną wagę bezwzględności. „Ja“ nasze pozostaje w stosunku do całej pełni bytu; niema takiej sfery istnienia, o której nie wydawalibyśmy sądu. Niewiedza jest też postacią szacowania. Jaźń nasza jest formą, w której żyje i do równowagi zdąża nieskończoność tworzenia. W każdym czynie swym i każdym sądzie zachowujemy się tak, jakgdyby nieskończoność ta zamknięta została i określona raz na zawsze, zachowujemy się tak, jakgdyby cały świat był tem i tylko tern, za co my uznajemy go w swym czynie. Dlatego to filozofo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzozowski, Stanisław 1936. Dzieła wszystkie. T. 6. Współczesna powieść i krytyka, artykuły literackie, studja o Wyspiańskim, Warszawa : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.