wydawniczo-poligraficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) TAJNE WOJSKOWE ZAKŁADY WYDAWNICZE (TWZW), aparat wydawniczo-poligraficzny ZWZ i AK, działający 1940-44 w Warszawie, podległy jako odrębny wydział Biuru Informacji i Propagandy KG (BIP); organizatorem i szefem TWZW był Jerzy Rutkowski („Michał Kmita”); TWZW były największym w skali świat, całkowicie zakonspirowanym zespołem poligraficznym, składającym się z 12 zbudowanych tajnie zakładów (m.in. drukarnia prasowa, dziełowa, obcoję...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.