wydawniczo-publikacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ... Koterię charakteryzuje wzajemne popieranie się — nawet materialne (...) w inicjatywach wydawniczo-pubLikacyjnych (...) Spoiwem wliążącym (...) jest przede wszystkim świadomość wagi informacji przekazywanej w druku ogółowi czytelniczemu, świadomość, że służyć ma ona bądź podniesieniu ogólnej wiedzy bądź przygotowaniu tego ogółu do recepcji propagowanej idei czy zamierzonych akcji (s. 52)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.