wyegzemplifikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie posiadając do dzisiaj rejestru literatów-spiskowców, nie posiadamy również ani jakiegoś, chociażby rudymentarnego, zestawienia ich utworów „spiskowych”, których kolportaż musiał odgrywać dużą rolę w upowszechnianiu haseł patriotycznych i rewolucyjnych, ani też obszerniejszego omówienia i wyegzemplifikowania ich poetyki „ezopowej”, która umożliwiała im przemycanie do druku utworów nasyconych kunsztownie zawoalowaną tematyką obywatelską i narodową...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.