wykoczowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i „ogniem“ 53. Sołtys z Kościelnej Wsi w pow. kaliskim wywiózł „nocnym sposobem“ swoim wozem Świętosława Świętka, półrolnika siedzącego na kmiecej roli, wraz z żoną, inwentarzem i całym sprzętem i nie wiadomo dokąd zawiózł54; na próżno poszkodowany dziedzic „szlakował“ sam na koniu i przez swoich ludzi. Sołtysa pilskiego Welkę Działyński, starosta nakielski, oskarżał o wykoczowanie w nocy własnego syna55; podobnie skarżył niejakiego Węckę o wykoczowanie pisarza prowentowego 56. Jak wynika z jednego powództwa procesowego, poddany jednego pana Tomek Rychlik odmówił fornala innego pana i posłał go do swojej siostry; podobnie dwukrotnie odmawiał dziewkę Mariannę przechowując u siebie jej rzeczy i wysyłając dalej tę dziewkę, tak że jej przez pół roku nie było. Stach Kuraś odmawiał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.