wykonawca-podmiot

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) playing [gra, zabawa] 38 pleased [zadowolony] 142, 152, 154, 155 plums [śliwki] 125-126 PO 8 POD 8 podanie 266-267, 268, 269 podmiot 314, 328 podmiot doświadczający (experiencer) 194, 303, 306-310, 319, 328, 376-379 celownik podmiotu doświadczającego 319 relacja: wykonawca-podmiot doświadczający 194 PODOBNY DO 55, 407, 449, zob. też TAKI JAK podstawowe elementy semantyczne zob. elemen...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna 1999. Język − umysł − kultura. Wybór prac, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.