wykonawca-sufler

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cały”. Dość go było, by dojrzeć przed sobą przepaść i skutkiem jakiegoś odrzutu — owego decydującego pół kroku w nią nie postawić. Konrad go nie postawił, zacicha, słania się i mdleje. Zły Dućh-dozorca łaje wykonawcę-suflera: Ty bestyjo głupia!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.