wykoncypowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wielbiciel Ibsena, znakomity G. B. Shaw, nazywający sam siebie uczniem wielkiego Norwega, w swym interesującym 1 błyskotliwym eseju pt. Kwintesencja ibsenizmu tak charakteryzuje nowatorstwo teatru ibsenowskiego: „W okresie, kiedy Ibsen zabrał się do pisania dramatów, sztuka dramaturga spadła do poziomu wykoncypowania sytuacji. Uważano też, że im dziwniejsza sytuacja (mniej typowa), tym lepsza sztuka. Ibsen dostrzegł, że jest wręcz przeciwnie: że im typowsza sytuacja, tym ciekawsza sztuka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ibsen, Henryk 1958. Dzika kaczka. Dramat w pięciu aktach, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.