wykres-analiza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tekst ilustrowany jest licznymi diagramami (modele rytmiczne, wykaz wszystkich serii wielointerwałowych, analizy zawartości serii, zestawienia permutacyjne wybranych modeli, zestawienia możliwości różnicowania materiału muzycznego, wykresy-analizy środków kompozytorskich w danym utworze itd.), ćwiczeniami kompozytorskimi oraz przykładami nutowymi ze 170 partytur 60 najwybitniejszych współczesnych twórców, od Bartóka, Weberna, Strawińskiego, Messiaena po Cage'a, Stockhausena, Kagla i Bussottiego...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó** : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.