wykresowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) siły elektromotorycznej są prawie niedostrzegalne. Już przy 20-tu zwojnicach na każde parę biegunów magnetycznych wahania wynoszą zaledwie 0,62% średniej wartości siły elektromotorycznej, a przy 40 zwojnicach — 0,14% takiej wartości, czyli wypadkowa siła elektromotoryczna jest już prawie pozbawiona wahań, to znaczy, że wykresowo prawie nie różni sie ona od prostej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Hensel, Gustaw 1925. O uzwojeniach maszyn elektrycznych prądu stałego. Dla praktyków, samouków i dla szkół oraz kursów zawodowych, Warszawa : Księgarnia J. Lisowskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.