wykrojnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w. funkcyj sporządza się zwykle w prostokątnym i prostoliniowym układzie współrzędnych; nad (lub pod) punktami osi Ox o odciętych x zaznaczamy punkty o rzędnych y — /(x), które po połączeniu dają wykres. WYKROJNIK, -»tłocznik do wycinania przedmiotów z materiału w postaci arkuszy lub płyt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.