wykroplenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stuje się do prod. pary. Drugi etap. (reakcja siarkowodoru z dwutlenkiem siarki) przeprowadza się w tzw. piecach Clausa wobec aktywowanego boksytu jako katalizatora. Gazy poreakcyjne po wykropleniu ciekłej siarki i usunięciu dwutlenku siarki kieruje się do atmosfery. Schemat ideowy procesu przedstawiono na rysunku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.