wykrzepianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Maloplytkowość w przebiegu rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego W zespole tym na skutek rozległego wykrzepiania śródnaczyniowego występującego w wielu okolicznościach dochodzi do obniżenia osoczowych czynników krzepnięcia i liczby płytek. Ich czas przeżycia jest skrócony, mimo kilkakrotnego wzrostu produkcji płytek, który nie wyrównuje nadmiernego ich zużycia w procesach krzepnięcia (11, 22, 24). W niektórych postaciach rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego, jak w zakrzepowej plamicy małopłytkowej, skróceniu czasu przeżycia i obniżeniu liczby płytek nie zawsze towarzyszy obniżenie osoczo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawelski, Sławomir, Konopka, Lech, Rechowicz, Krzysztof 1972. Diagnostyka izotopowa w hematologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.