wylesianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WYLESIANIE, usuwanie lasu w celu innego wykorzystania terenöw poleänych, gf. w gospodarce rolnej; w. podlegaty przede wszystkim gleby urodzajne i latwe do uprawy. Obecnie w Polsce w. na potrzeby rolnictwa nastepuje rzadko, gdyz—► lesistoSc kraju jest niewielka; najczesciej w. przeprowadza sie w celu rozbudowy osiedli mieszkaniowych, kopaln, fabryk itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.