wymborek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jak się na nią dostać. Kto miał mi pomóc? Czy matka kalecząca śmiesznie język jak wszystkie Niemki, co się przyuczą po polsku? Czy Franka mówiąca typową poznańską gwarą i wyśmiewająca się z lepszych? Czy też moje sąsiadki, mówiące wymborek na wiadro, śruper na szczotkę, śrupy na konie, leberka na wątrobiankę i gutalina na pastę do obuwia? Znałam również lepszych, to prawda, lecz i ich nie zawsze mogłam zrozumieć, zwłaszcza Galicjoków czy chadziaji, chociaż mówili dość ładnie i śpiewnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rataj, Maria 1962. Zaułki grzecznego miasta. Wspomnienia, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.