wymnożenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istnieją dwie zasadnicze metody obliczania współczynnika korelacji. Jedna z nich, rzadziej zresztą stosowana w praktyce, polega na wykorzystaniu następującej równości: rXY = rrx = ±VaxY * <*yx> (11.39) którą wyprowadza się z równości (11.33) i (11.35), po wymnożeniu ich stronami. Współczynnikowi korelacji przypisujemy znak plus lub minus zależnie od tego, jakie znaki mają współczynniki regresji. Wzór (11.39) można stosować wtedy, gdy znane są skądinąd oba współczynniki regresji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szulc, Bohdan 1968. Statystyka dla ekonomistów. T. 1. Opis statystyczny, wyd. 2, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.