wynaczynienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Autor opisuje 6 przypadków, cechujących się tym,'iż po dożylnym wstrzyknięciu glukozy, wystąpiły objawy uszkodzenia nerwów, szczególnie n. median. Charakterystyczna była przewaga objawów ze strony, włókien czuciowych, długie trwanie znieczulenia i nie wyjaśnione pochodzenie objawów ze strony nerwów. Można byłoby wprawdzie przypuścić, iż chodzi tu o nakłucie nerwu końcem igły, przemawiałyby za tym drobne wynaczynienia, które wystąpiły w kilku przypadkach. Prawdopodobnie grały tu rolę liczne czynniki i autor z tego powodu uważa za swój obowiązek — w związku z częstym obecnie stosowaniem wstrzykiwali dożylnych — podać swe przypadki do wiadomości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.