wynalazczyni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prababka Jakutki występuje w tym epizodzie z kilku właściwościami umysłu o niebylejakiej wartości plemiennej. Stwierdzając strach Omogona okazuje się trafną obserwatorką. Naszywając żylne nici na futro męża okazuje się pomysłową wynalazczynią. Ale jest też przewidującym politykiem: nie pochwala przyjaznego stosunku męża do przybysza, który ma w przyszłości doprowadzić do wysiedlenia jej plemienia i do zawładnięcia jego ziemią. Ba, uważając strach Omogona za niegodny jego władzy i lękając się o tę władzę, doradza zastosowanie jak najradykalniejszego środka, doradza zabić tego, w kim wcześniej, niż inni dostrzega niebezpieczeństwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Twórczość - Twórczość (Kraków / War­­­­­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.