wypracowanie-opinia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wypracowanie-opinia. Druga grupa badanych miała również po wysłuchaniu tego samego referatu wyrazić swoją opinię na temat problemów w nim zawartych, ale tym razem należało zrobić to indywidualnie i na piśmie. Grupa piszących wypracowania liczyła 427 uczniów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.