wyrażeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zbierany materjał ze względów jakościowych można podzielić na trzy grupy: a) ,.słownictwo wyrazowe"1), a więc pojedyncze wyrazy, dotyczące przedewszystkiem szkoły i życia szkolnego, a dalej życia rodzinnego, społecznego i politycznego; b) „słownictwo wyrażeniowe", t. j. zdania i zwroty, spotykane w gwarze, przyczem ciekawy materjał w tej dziedzinie przedstawiają zwroty o charakterze żartobliwym, np. połajanki oraz c) materjał przezwiskowy, dotyczący zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Punkt c) objęty jest właściwie zakresem punktu a), jednak wymaga prawie zawsze objaśnień szczegółowych ze względu na warunki miejscowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.