wyraz-centrum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rym operują semantycy radzieccy1  2. Tworzą je wyrazy, których treść łączy się ścisłym związkiem z treścią wyrazu-centrum i które wobec tego wchodzą z nim w trwalsze powiązania składniowo-frazeologiczne. Pojawienie się w tekście wyrazu-centrum niejako zakłada użycie w jego bezpośrednim sąsiedztwie słów o tej a nie innej treści; zjawisko to można by nazwać konotacją semantyczną. Takie zależności ma na myśli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Buttler, Danuta 1974. Polski dowcip językowy, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.