wyraz-fakt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) potrzeby przyjętej konwencji systemowej. Intencja ta jest zrozumiała i naturalna, samo jednak zagadnienie stosunku metajęzyka do języka jest bardzo złożone. Łatwo to dostrzec na przykładach faktów tak elementarnych, jak definiowanie znaczeń wyrazów. Które elementy definicji odnoszą się do wyrazu-faktu językowego, które zaś do cech odpowiadającego wyrazowi desygnatu? Już samo sformułowanie pytania świadczy, o będącym wynikiem niesłusznych założeń rozdzielaniu na dwoje rzeczywistości, która jest jedna. Definiowanie znaczenia wyrazu nie jest niczym innym, jak uwydatnianiem relacyj odpowiadającego wyrazowi desygnatu do innych elementów środowiska. Rozważmy rzecz na przykładzie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1982. Język. Myślenie. Działanie. Rozważania językoznawcy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.