wyraz-skrótowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wania, były kon.sekwentnie akcentowane na sylabie ostatniej, mianowicie wyrazy powstałe z nazw liter rozmaitych skrótów, jak PPS — Pepenes, TSL ?= Teeskl, AZS = Azetes itp. Wbrew temu przyzwyczajeniu wymawiane już bywają wyrazy-skrótowce z akcentem na przedostatniej: „konieczny jest zetesen”, tzn. ZSN = zespół samopomocy naukowej (z przemówienia studentki)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1963. Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.